Noud Heerkens & Loïc Perela

2017

In de interactieve dansfilminstallatie ‘An Invitation to DANCE’ beweegt de gebruiker door de presentatieruimte en stuurt daarmee de filmbeelden aan die op de drie schermen worden geprojecteerd. Waar anders de filmregisseur het beeld bepaalt, zoals in de bioscoop of op televisie, is het nu de bezoeker die als het ware de camera hanteert.

De choreografie heeft de eigenschappen van een ‘dance surplace’: de vijf dansers verplaatsen zich nauwelijks door de ruimte. Ze maken alsmaar dezelfde dierlijke beweging van een lichaam wat zichzelf oppompt. Langzaam komen ze in trance en raken uitgeput. De bezoeker van de installatie ziet zich geconfronteerd met lichamelijkheid: allereerst door de inhoud van de dans; daarnaast door zijn eigen gedrag, zijn stilstaan en lopen, kijken en luisteren waar andere bezoekers getuige van zijn en wat zich spiegelt op het scherm.

De bezoeker van de installatie kan dus twee rollen aannemen: als gebruiker die interacteert met het beeld of als toeschouwer die dit alles bekijkt en beschouwt. Daartoe is de presentatieruimte verdeeld in een ‘actief’ en een ‘passief’ gedeelte die ook duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. Interactie komt tot stand in het ‘actieve’ deel die uit meerdere velden bestaat. Ieder veld is gekoppeld aan een specifieke camera-instelling. Bij ieder scherm staat een scanner opgesteld die de de positie van de gebruiker detecteert en de data doorgeeft aan de computer. De software vertaalt dit en speelt het filmbeeld af van het veld waar de gebruiker zich bevindt.

De choreografie, cinematografie, software en inrichting van de ruimte bieden choreograaf Loïc Perela en filmmaker Noud Heerkens een rijk instrumentarium om vorm te geven aan een nieuwe filmbeleving van dans. Een ervaring waarbij de bezoeker zelf bepaalt hoe naar een choreografie wordt gekeken en hij of zij in contact komt met een interdisciplinaire kunstvorm gerealiseerd met nieuwe technologie. 

Concept: Noud Heerkens
Choreografie: Loïc Perela
Performers: Pauline Briquet, Christiaan den Donder, Liza Wallerbosch, Lisa Kasman, Fabian Holle, Quinten Roger
Director of photography: Richard van Oosterhout
Software developer: Rob Duyser
PR / Distributie: Martine Dekker / Cinedans
Productie software: Jan Misker / V2_
Co-productie: Stichting Picos, Dansateliers, Cinedans

11 maart 2017 - Artist Talks + pitch, Cinedans 2017, EYE Amsterdam
22, 23 maart 2017 - Try out (raw material), AKV St Joost, Den Bosch 
25-26 maart 2017 - Try out (raw material) V2_, Rotterdam
10-12, 15,16 mei 2017 - Residentie, Dansateliers, Rotterdam
juni 2017 - Try out (new material) V2_, Rotterdam 

Première: Maart 2018, Cinedans Festival – Filmmuseum EYE, Amsterdam