19 juni

Op 31 januari 2013 kwam er een eind aan Danceworks Rotterdam, een kleine 40 jaar geleden als Werkcentrum Dans opgericht door de Rotterdamse Kunststichting. Het gezelschap kwam niet meer in aanmerking voor een plaats in het kunstenplan. Het bestuur van Danceworks Rotterdam heeft besloten het resterende financiële resultaat van de stichting neer te leggen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in een zogenaamd Fonds op naam. Het cultuurfonds heeft daarop het Fonds Dance Works Rotterdam ingesteld (‘Het Fonds’). Met als doelstelling: Het financieel ondersteunen van talenten, projecten en organisaties gericht op de stimulering of ontwikkeling van de hedendaagse dans in Rotterdam.

Het bestuur van Danceworks Rotterdam heeft daarbij haar voorkeur uitgesproken naar het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan het Dansfonds Corrie Hartong voor beurzen aan buitengewoon talentvolle (buitenlandse) dansstudenten die zijn verbonden aan de dansopleiding van Codarts Rotterdam. Daarnaast wil het Fonds een jaarlijks bijdrage verstrekken aan Dansateliers, ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van dansmakers.

De twee genoemde instellingen zullen jaarlijks in staat worden gesteld een aanvraag in te dienen bij het Cultuurfonds,  ieder voor 50 procent van het uit het Fonds beschikbare budget. Deze aanvraag dient te worden voorzien van een kort inhoudelijk voorstel voor de besteding van de gelden aan met name te noemen dansstudenten c.q. dansmakers. 

« terug naar nieuwsoverzicht