Lana Čoporda

2016

Hestia en Sheela na gig, twee oer-oude voorstellingen van vrouwelijkheid, vormden de inspiratie voor ZOOM – Hestia and Sheela na gig. In het stuk bestudeert danser/choreograaf Lana Čoporda, in nauwe samenwerking met videomaker Fanny Hagmeier, de representatie van vrouwen in het dagelijks leven en de hedendaagse media. Balancerend tussen acceptatie en verzet onderzoeken de twee de kloof tussen de wereld van advertenties en videoclips en de meer intieme ervaring van sensualiteit en seksualiteit.

Choreografie: Lana Čoporda Perfromance: Lana Čoporda, Fanny Hagmeier Dramaturgie: Fransien van der Putt Video: Fanny Hagmeier Geluidsontwerp:: Sharon Stewart Lichtontwerp: Paul Beumer Productie: Dansateliers