Hillary Blake Firestone

2013

‘Wilful Contrarian’ is een gedanste contemplatie over de virtuositeit van het tegenwerken. Het is een formele overweging van dat wat blokkeert, ondermijnt, teniet doet, uit balans brengt. Een fysieke studie van De Kunst van Genereuze Obstructie. Nee zeggen. Tenzij de ander ook nee zegt natuurlijk. In dat geval is het namelijk ja zeggen. 

In de eerste fase van dit werk, werkte Hillary nauw samen met componist Mark Morse, met wie ze al eerder This is hardly an invitation, WE"RE ALL FOR THE UNDERGROUND, maakte. Met Mark bewerkte ze ook de film I'm not the Girl who Misses Much van Pipilotti Rist tot een stuk.