CultTalk Moving Futures

01 December
Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Tijdens het congres Cultuur in Beeld dat op maandag 1 december georganiseerd wordt door het Ministerie van OC&W geven de partners achter Moving Futures een presentatie over het format dat zij dit jaar in het leven roepten. Aan het woord zijn Kristin de Groot (Dansateliers), Suzy Blok (DansmakersAmsterdam), Eve Hopkins (Generale Oost)
Heleen Volman (DansBrabant) en Kirsten Krans (Random Collision)

Moving Futures: Talentontwikkeling van de toekomst?
Talentontwikkeling in een snel veranderende samenleving vraagt om een flexibele houding. Maar meer nog om effectief samenwerken. Hoe creëer je in korte tijd zo'n vruchtbare samenwerking? Het nieuw opgezette netwerk Moving Futures ontstond vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie van vijf organisaties, een gedeelde kijk op talentontwikkeling en een behoefte aan gemeenschappelijkheid na de bezuinigingen van 2013. Moving Futures werkt met een generatie makers die temidden van de samenleving actief de dialoog opzoekt met het publiek. Het eerste concrete resultaat: het Moving Futures Festival. Met dit festival willen makers het publiek (weer) omarmen en verleiden met workshops, lezingen, wetenschappelijke experimenten en nieuw werk. In deze CultTalk staan de volgende vragen centraal: wat zijn belangrijke aspecten bij het opzetten van een grootschalige samenwerking? Wat is de toegevoegde waarde voor de individuele maker en hoe geef je een zichtbare wending aan talentontwikkeling?

Cultuur in Beeld, Van Nellefabriek, Rotterdam
Locatie: Koffie 1.2
Tijd: 16:15-17:00

Meer informatie hier

« terug naar agenda overzicht