Andreea David


Andreea David (Cluj Napoca (RO), 1981) behaalde haar diploma aan de University of Architecture and Urbanism in Buchares en Contemporary Cance in 2008 aan the National Dance Center en werkt momenteel in WASP (Bucharest). Met een artistieke interesse in een omgeving waar activiteiten gegenereerd worden startte ze met het onderzoeken van werkprocessen. In het kader van Life Long Burning was ze gast-kunstenaar op het e.x.e.r.c.e. MA op het CCN Montpellier waar ze Ingrid Berger Myhre leerde kennen met wie ze nu werkt aan hun eerste gedeelde project STAFF.