360° - Building Strategies for Communication in Contemporary Dance (BSCD) is een Europees project over communicate. Transnationaal zien de partners van het project dat er een lacune bestaat als het gaat om het adequaat communiceren over hun werk door choreografen in de verschillende stadia van hun carrière. Om dit te adresseren, zetten de projectpartners in het komende jaar hun kennis en expertise in een serie van internationale ontmoetingen in, met de toevoeging van verscheidene experts. Uit de verschillende ontmoetingen wordt de meest essentiële en cruciale informatie gedestilleerd en opgenomen in een online publicatie, een soort handboek, die toegankelijk zal zijn voor een ieder die binnen de danssector werkt en over dans communiceert.

Het project is een samenwerking tussen zes Europese partners: Centro per la Scena Contemporanea, Bassano Del Grappa (IT); La Briqueterie -  Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne (FR); Dance Ireland (IE); K3 – Zentrum fϋr Choreographie, Tanzplan (DE); Dansateliers (NL); Hrvatski institut za pokret i ples (HR) en loopt van  September 2016 tot en met December 2017. 

 Blijf op de hoogte van het project op www.communicatingdance.eu"Het is een zeer waardevol en in onze optiek een noodzakelijk project", aldus Kristin de Groot, directeur van Dansateliers. "Met het handboek willen wij informatie bieden die nog door niemand ooit is opgeschreven. Informatie waarvan wij denken dat die node gemist wordt in de bestaande opleidingen tot danser/choreograaf, in de contexten van iedere partner." 

"We focussen ons op de hiaat die er nu is wat betreft de mogelijkheden c.q. voorzieningen om te communiceren door dansartiesten en opleiders tijdens alle stadia van hun loopbaan over hun ervaringen, kennis en ontwikkelingen aan een breed publiek van stakeholders."

"Tijdens verschillende transnationale bijeenkomsten zullen good practices met internationale experts worden gedeeld. Deze kennis wordt vervolgens opgenomen in het handboek. Het handboek wordt vrij toegankelijk en kan voor het mbo, ho en het professionele veld geraadpleegd worden."

Met het resultaat wordt beoogd een palet aan communicatiemogelijkheden, -momenten en –voorzieningen te bieden met verschillende stakeholders, inclusief een glossary aan gebruikte terminologie en een lijst van essentiële vragen om te stellen.

Bron: website Erasmus+